วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรรพคุณ ดอกอัญชัน

ชื่อภาษาอังกฤษ: Blue Pea,Butterfly Pea
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea
ชื่อวงศ์ : Fabaceae
ชื่ออื่นๆ :แดงชัน, เอื้องชัน

ส่วนที่ใช้
ดอก  เมล็ด  ใบ ราก

ส่วนประกอบ

มีสารอดีโนซีน ( adenosine) สารแอฟเซลิน ( afzelin)

สรรพคุณและวิธีใช้

ดอก     รักษาอาการผมร่วง แก้ฟกช้ำบวม  ใช้ผสมอาหารให้สีม่วง เช่น ข้าวดอกอัญชัญ
           ขนมดอกอัญชัญ เป็นต้น
เมล็ด    เป็นยาระบาย

ใบและราก  อัญชันชนิดขาวใช้เป็นยาขับปัสวะและยาระบายชนิดม่วงแก้ตาฟาง และตาแฉะ

ข้อแนะนำในการดื่ม 

1. ควรดื่มทันทีที่ปรุงเสร็จ เพื่อให้คุณค่าทางอาหารและยา โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ทำด้วย
    ดอกอัญชันนั้นควนดื่มทันทีหรือหากยังมีพอเหลือ ก็ควรนำใส่ขวดปิดฝาให้สนิทก่อนจะนำ
    ไปใส่ตู้เย็นเก็บไว้ดื่มในวันถัดไป แต่อย่าให้เกิน3วัน
2. การดื่มสมุนไพรชนิดเดียว ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆอาจทำให้เกิดการสะสมสารบาง
    ชนิดที่มีฤทธิ์ต่อร่างการได้
3. การดื่มน้ำสมุนไพรร้อนๆที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะทำให้เยื่อบุผิวหลอดอาหารเสีย
    สภาพภุมิคุ้มกันเฉพาะที่และอาจทำให้มีการดูดซึมสารก่อมะเร็ง จุลินทรีย์ฯลฯ ได้ง่าย

Popular